[ PAUROPUS ]

Voor bedrijven

Iedere organisatie wordt ‘afgerekend’ op het investeren, middels betaalde uren, in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat percentage op de totale loonsom is verplicht te vermelden in het jaarverslag en bij aanbestedingen.

Pauropus heeft de PSO-erkenning, waardoor de kosten voor het inhuren van mensen van Pauropus door de organisatie aan de SROI-paragraaf kan worden toegevoegd.

(SROI = Social Return On Investment)

Opdrachtgevers van Pauropus zijn instanties, overheden of bedrijven die Pauropus werkzaamheden laten verrichten. Dat kan van alles zijn.Een aantal voorbeelden op een rij:

  • schilder- en renovatiewerkzaamheden,
  • onderhoud van tuinen en
  • het beheer van de openbare ruimte,
  • sloopwerk en bouw opruimwerk,
  • verwijderen van graffiti voor bedrijven en particulieren,
  • verhuisklussen,
  • schoonmaakwerk
  • inpakwerk
  • eenvoudig montagewerk

Veel van onze opdrachtgevers hebben MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) hoog in het vaandel staan of willen zich daar meer op gaan richten. MVO wordt afgemeten aan de hand van de zogenaamde drie P’s, te weten People, Planet en Profit.

“Met het inschakelen van Pauropus wordt een vierde P toegevoegd”

Onze deelnemers staan onder begeleiding van een erkend werkmeester. Dit houdt in dat het werk dat door de deelnemers wordt verzet gebeurt op professioneel niveau, maar wel tegen gereduceerd tarief. Dit komt uiteraard ten goede aan de winst van het inlenende bedrijf.

Pauropus is een onderneming die zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor veel bedrijven wordt dit steeds belangrijker en wordt hier steeds meer de nadruk op gelegd. MVO wordt door veel bedrijven geïnterpreteerd met behulp van de drie p’s: People, Planet en Profit. Deze drie elementen zullen met elkaar in harmonie moeten zijn. Dit betekent dat de winst niet teveel centraal mag staan, omdat dan de mens en het milieu hier onder hebben te lijden, maar ook vice versa.

Dit is waar Pauropus organisaties mee van dienst kan zijn. Veel grote ondernemingen zijn op zoek naar invulling van de ‘sociale paragraaf’. Door gebruik te maken van de diensten die Pauropus aanbiedt, hebben organisaties hun invulling gevonden. Zij helpen immers mee aan het re-integreren van hen die dit behoeven. Daarnaast biedt Pauropus professionele diensten aan.

Onze deelnemers staan onder begeleiding van een erkend werkmeester. Dit houdt in dat het werk dat door de deelnemers wordt verzet gebeurt op hoog professioneel niveau, maar wel tegen gereduceerd tarief. Dit komt uiteraard ten goede van de winst van het bedrijf.