[ WIE WE ZIJN ]

Over Pauropus

Pauropus biedt als werk- en re-integratiebedrijf al jaren werkervaringsplaatsen en activeringstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Arbeidsmatige dagbesteding (in het kader van de WMO) en/of een beschutte werkplek (via het UWV) wordt in sommige vestigingen aangeboden.

Bij Pauropus is iedereen welkom! 

  • voor het aanleren of verbeteren van werknemersvaardigheden met als doel een reguliere betaalde baan
  • voor arbeidsparticipatie waar hindernissen naar werk weggenomen worden
  • voor maatschappelijke participatie waar meedoen in de samenleving het doel is.
[ WAT WE DOEN ]

Social Firm

Pauropus heeft zich gedurende de afgelopen jaren ontwikkeld tot een ‘Social Firm’. Een bedrijf waar het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt integraal onderdeel is van het businessmodel. Het bedrijf concurreert op de vrije markt met reguliere bedrijven en moet een commerciële prestatie leveren. Klanten betalen een marktconforme prijs voor de diensten of producten die geleverd worden.

Een Social Firm heeft primair een maatschappelijke missie en realiseert die als zelfstandige onderneming.