Nieuwe re-integratietaken door gemeente Drachten gegund

Na twee aanbestedingsprocedures krijgt Pauropus Drachten van de gemeente Smallingerland nieuwe taken gegund.

  1. Vanaf 1 januari 2021 gaat Pauropus arbeidsmatige dagbesteding uitvoeren. Voor cliënten van de WMO bestaat nu de mogelijkheid toch te participeren in het arbeidsproces. Belangrijk daarbij is ‘het ergens bij horen’ en sociale contacten op te doen. Ook wordt op deze wijze een vast dagritme gecreëerd.

De werkzaamheden bestaan uit inpak- en eenvoudig montagewerk. Het vervoer in het kader van woon-werkverkeer verzorgt Pauropus, indien noodzakelijk.

  • 2. De doelgroep voor re-integratietrajecten op weg naar werk is uitgebreid. Na een aanbesteding ten behoeve van uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt van tussen de 1 en 6 maanden. De gemeente beschrijft daarvoor een aantal ‘kavels’:

  • Coaching. Coachen en begeleiden naar een werkplek bij een werkgever, waar uiteindelijk een vaste plaats zonder begeleiding wordt gevonden.
  • Werkervaringsplaatsen. Pauropus gaat op zoek naar een geschikte werkervaringsplaats bij ‘reguliere’ werkgevers als opmaat naar een contract.
  • Werkervaringsplaatsen voor anderstaligen. Als hierboven met de aanvulling van door Pauropus te leveren Nederlandse taal- en cultuuronderwijs.

 

Dit is een dankbare uitbreiding van de taken die Pauropus reeds 12 jaar in Drachten | Smallingerland uitvoert: re-integratie van mensen met een enorme afstand tot de arbeidsmarkt. Bij die doelgroep horen ook de nieuwkomers/statushouders in genoemde regio.