Pauropus BV behaalt de hoogste trede op de PSO-Prestatieladder. Onlangs hebben wij trede 3 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij ontzettend trots op! 
De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.
Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Pauropus BV op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief
goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.
Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.
 
Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.
 
Meer informatie of interesse in een SROI invulling?
Wil je meer weten over sociaal ondernemen of je SROI verplichting duurzaam invullen, neem dan contact op met Charlotte Donker via 06-10814292 of kijk op www.ijzer-sterk.nl of www.pauropus.nl
.
Meer informatie over PSO?
Wil je meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl
.