[ PAUROPUS ]

Voor overheid

Pauropus en de rol van de overheid als werkgever en dienstverlener
Ook de overheid wordt ‘afgerekend’ op het investeren, middels betaalde uren, in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat percentage op de totale loonsom is verplicht te vermelden in het jaarverslag.

Pauropus heeft binnenkort de PSO-erkenning, waardoor de kosten voor het inhuren van mensen van Pauropus door de organisatie aan de SROI-paragraaf kan worden toegevoegd. We zijn betreft deze aanvraag in een vergevorderd proces en één dezer dagen verwachten wij zichtbaar te zijn in de PSO database.

(SROI = Social Return On Investment)

Meerdere overheidsinstanties laten Pauropus werkzaamheden verrichten. Dat kan van alles zijn. Een aantal voorbeelden op een rij:

  • onderhoud van tuinen
  • het beheer van de openbare ruimte
  • verwijderen van graffiti voor bedrijven en particulieren
  • schoonmaakwerk

Ook overheden hebben MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) hoog in het vaandel staan. MVO wordt afgemeten aan de hand van de zogenaamde drie P’s, te weten People, Planet en Profit.

“Met het inschakelen van Pauropus wordt een vierde P toegevoegd”

Onze deelnemers staan onder begeleiding van een erkend werkmeester. Dit houdt in dat het werk dat door de deelnemers wordt verzet gebeurt op professioneel niveau, maar wel tegen gereduceerd tarief. Dit komt uiteraard ten goede budgetten aan afdelingen.

Pauropus en de rol van de overheid in het kader van de participatiewet
Pauropus biedt oplossingen voor het toepassen van de participatiewetgeving en staat voor het initiëren, opzetten & uitvoeren van projecten voor gemeenten die passende oplossingen bieden voor het activeren van hun moeilijk bereikbare klanten.

Over die oplossingen gaat Pauropus graag met u in gesprek. Wilt u daarover een afspraak maken? Neem dan contact met ons op.