Over Pauropus Drachten

Sinds 2009 is Pauropus, vanuit Drachten, werkzaam in oostelijk Friesland. De eerste gemeente waarvoor werd gewerkt was Drachten|Smallingerland. Vrij spoedig volgden Opsterland, Achtkarspelen en Tietjerksteradeel. De bemiddeling en begeleiding door Pauropus bleek succesvol en is dat nog steeds.

Re-integratie

Doelstelling van een re-integratietraject is binnen 1,5 jaar naar een zo goed mogelijke uitstroom. Uiteraard bij voorkeur naar vast werk. Ook verdere (bij)scholing, intensieve zorgverlening, vrijwilligerswerk valt, als  het passend is (maatwerk), onder positieve uitstroom.

Tijdens de periode van het traject worden diverse cursussen gevolgd door de meeste deelnemers, zoals VCA en BHV. Vooral VCA is onontbeerlijk voor vaste baan.

Deelnemers worden, samen met een werk/leermeester, ingezet voor klussen ‘buiten de deur’. Op die wijze leert men andere bedrijven kennen, kunnen werkstages ontstaan, doen ze arbeidsritme op.

Een belangrijk onderdeel van de groep reïntegratie-cliënten zijn de statushouders/nieuwkomers. Een belangrijke bottleneck voor goede integratie en het vinden van werk is het gebrek aan taalvaardigheid in het Nederlands en kennis van de Nederlandse cultuur en leefgewoonten. Daarom verzorgt Pauropus sinds 2016 taalcursussen voor deze doelgroep. Twee ochtenden per week wordt de woordenschat van de deelnemers uitgebreid en uitvoerig gesproken over de Nederlandse cultuur en vooral werk- en leefgewoonten.

Dagbesteding

In de afgelopen jaren is het zogenaamde binnenwerk bij Pauropus Drachten toegenomen. Mensen die voor een reïntegratietraject in aanmerking komen en niet in staat zijn werkzaamheden buiten te verrichten worden ingezet om eenvoudig montagewerk en inpakwerk te doen. Hierbij zijn ook mensen die slechts enkele dagdelen per week inzetbaar zijn.

Pauropus richt zich op de groep mensen die in het bestand zitten bij gemeenten die niet in staat zijn regulier werk te verrichten, daardoor vaak ivm gebrek aan sociale contacten vereenzamen. Deze zogenaamde WMO-klanten zijn van harte welkom, ook zij die slechts enkele dagdelen per week ‘iets’ kunnen/willen doen, door welke omstandigheid dan ook.

Beschutte werkplekken

Op indicatie van het UWV kunnen mensen geplaatst worden op zogenaamde beschutte werkplekken. Sinds de invoering van de participatiewet in 2015 is het landschap van de sociale werkvoorziening volkomen gewijzigd. De toewijzing van beschutte werkplekken is sinds die tijd niet meer uitsluitend voor de ‘sociale werkplaatsen’. Ook Pauropus kan die plaatsen bieden.

Detacheren

Regelmatig heeft Pauropus ervaren dat het gat tussen het traject en een baan te groot is. In dat geval worden deelnemers in dienst genomen door het zusterbedrijf IJzersterk om vervolgens te detacheren in het reguliere bedrijfsleven. In die periode blijft men begeleid worden door de trajectbegeleider.

Het zou zo kunnen zijn dat een persoon die binnenkomt op een beschutte werkplek of voor dagbesteding, doorstroomt via reïntegratie naar detacheren. Het mooiste zou dan zijn een contract te krijgen bij een reguliere werkgever.

Openingstijden

Maandag 8:00 uur tot 17:00 uur
Dinsdag 8:30 uur tot 17:00 uur
Woensdag 8:30 uur tot 17:00 uur
Donderdag 8:30 uur tot 17:00 uur
Vrijdag 8:30 uur tot 17:00 uur
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Bereikbaarheid

volgt

Martin Luther Kingsingel 3-11, 9203 JC Drachten

Nieuws Pauropus Drachten