[ Pauropus over ]

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

People

De mensen waarvoor Pauropus de begeleiding en integratie verzorgt, zijn in staat te leven en te functioneren in de maatschappij. Vaak geven de begeleiders van Pauropus hen het laatste zetje om een plaats in die maatschappij te verwerven.

Planet

Onze ‘planet’, ook wel aarde genoemd, is uniek in het heelal. Dus is het zeker de moeite waard daar zuinig op te zijn. Die boodschap is voor Pauropus zo belangrijk dat wij het als uitgangspunt nemen voor ons handelen met en voor mensen.

Profit

Winst is voor ons dat wij ons steentje bijdragen aan het in stand houden van onze planeet en we erin slagen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een plaats in de maatschappij te geven. Winst is het als we daarmee in staat zijn onze organisatie kunnen laten voortbestaan en wij ondernemingen en overheden in staat stellen daaraan bij te dragen. Wij bemiddelen voor hen in opbrengst: Social Return on Investment (SROI).

[ Een greep uit ]

Onze Werkzaamheden

image

Sloopwerkzaamheden

Voor sloopwerk in het hele land leveren wij ‘de handen’. Onder begeleiding van onze werkmeesters en de deskundigen van het sloopbedrijf, hebben de deelnemers van Pauropus al menig pand gesloopt of gestript.

image

Bouw opruimwerk

Voor aannemers en bouwbedrijven is het vaak lastig een bouwplaats netjes te houden. Pauropus kan daarbij helpen, door op reguliere basis opruimwerkzaamheden te verrichten. Inmiddels hebben we veel ervaring hierin.

image

Tuinonderhoud

Pauropus onderhoudt tuinen voor Verenigingen van Eigenaren, makelaars, vastgoedbezitters, woningcorporaties en particulieren. Daarnaast is incidenteel onderhoud mogelijk zoals bomen kappen, verwijderen van struiken of tuinen gereed maken voor de verkoop van een woning.

image

Graffiti verwijderen

Verwijderen van graffiti of andere ongerechtigheden met de speciale Hot Aqua Blaster (stoom onder hoge druk). Daarnaast behandelen we ook muren voor om graffiti niet te laten hechten.

image

Beheer openbare ruimte

Zwerfvuil opruimen, onkruid uit winkelcentra verwijderen, verkeersborden schoonmaken, voetgangersbruggen en tunnels, speelterreinen/-tuinen en parken schoonhouden, etcetera.

image

En verder

Schoonmaakwerkzaamheden, verhuisklussen, schilderwerk, renovatiewerk en alle denkbare werkzaamheden. Staat het er niet bij, neem dan gerust contact met ons op.

Waar kun je ons vinden

Vestiging Drachten

Martin Luther Kingsingel 3-11
9203 JC Drachten
06-17009635

Vestiging Zwolle

Lingenstraat 9
8028 PM Zwolle
06-17009635

[ Pauropus Nieuws ]

Recente Berichten